• ARQUEOGRÀFIC, SCP
  Carrer de Regàs, 47
  08203, Sabadell
  J-66251307


  Xavier Carlús Martín
  Sabadell
  (Barcelona)
  Correu: xcarlusmartin@gmail.com

  Tel: 606828616


  Jordi Aguelo Mas
  Sant Cugat del Vallès
  (Barcelona)
  Correu: jaguelo@live.com

  Tel: 617260309  L'arqueologia és la "disciplina que estudia les societats humanes a partir dels vestigis relacionats amb la seva història”. Per assolir aquesta fita els arqueòlegs i les arqueòlogues disposen d’un conjunt de tècniques, d’eines més o menys sofisticades, que permeten analitzar i estudiar l’evidència material. El dibuix és una d’aquestes eines. La representació gràfica de l’artefacte permet entendre millor l’objecte d’estudi.


  No és el nostre objectiu glossar les avantatges d’aquesta tècnica, simplement ens agradaria destacar algunes característiques rellevants, que fan del dibuix una eina imprescindible alhora d’estudiar i difondre el llegat arqueològic i paleontològic. El dibuix arqueològic permet tenir una imatge "global” de l’objecte. Ens permet obtenir una descripció complerta de la "cosa". El dibuix arqueològic permet discriminar allò superflu i ressaltar allò principal.


  Per esdevenir un instrument científic d’utilitat el dibuix arqueològic ha de ser transferit de manera comprensible i universal. Per assolir aquest objectiu, la representació de la realitat ha de reunir una sèrie de característiques que la comunitat científica reconeixerà sempre com a vàlides. Així doncs, la reproducció gràfica ha de ser curosa amb la realitat observada i ha d’extraure el màxim d’informació possible. Les dades han de ser exposades de manera objectiva i ordenada. Finalment, la difusió ha d’emprar un llenguatge comú i universal.


  ARQUEGRÀFIC, SCP

  Xavier Carlús Martín

  Jordi Aguelo Mas


  La arqueología es la "disciplina que estudia las sociedades humanas a partir de los vestigios relacionados con su historia". Para conseguir esta meta los arqueólogos y las arqueólogas disponen de un conjunto de técnicas, herramientas más o menos sofisticadas, que permiten analizar y estudiar la evidencia material. El dibujo constituye una de esas herramientas. La representación gráfica del artefacto permite entender mejor el objeto de estudio.


  No es nuestro objetivo glosar las ventajas de esta técnica, simplemente nos gustaría destacar algunas características relevantes, que hacen del dibujo una herramienta imprescindible a la hora de estudiar i difundir el legado arqueológico y paleontológico. El dibujo arqueológico permite tener una imagen "global" del objeto. Nos permite obtener una descripción completa de la "cosa". El dibujo arqueológico permite discriminar aquello que es superfluo y resaltar aquello que es principal.


  Para ser un instrumento científico de utilidad el dibujo arqueológico ha de ser transferido de manera comprensible y universal. Para conseguir este objetivo, la representación de la realidad ha de reunir una serie de características que la comunidad científica reconocerá siempre como válidas. Así pues, la reproducción gráfica ha de ser cuidadosa con la realidad observada y ha de extraer el máximo de información posible. Los datos han de ser mostrados de manera objetiva y ordenada. Finalmente, la difusión ha de utilizar un lenguaje común y universal. En eso estamos...


   
   

   

  Webmaster

  Xavier Carlús Martín
  Jordi Aguelo Mas 
   contador de visitas
   
   

  Seguiu-nos a


  pagina web gratis