Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

EXERCEDEMULLER

                  


Campaña co fin de dar a coñecer as bases do feminismo entre as mulleres con discapacidade e dependencia. Comenzamos en xaneiro 2019 con pílulas nas redes sociais, eventos  e formación. Coma todas as nosas actividades o eido central é a violencia de xénero.

 


Baseado na formación  no eido do feminismo e a loita pola igualdade ofertando ferramentas para facer posible a defensa dos dereitos das mulleres con discapacidade e dependencia. 

 

Dende a independencia. 

 

Dende os valores da igualdade.

     

Dende  os valores do feminismo.

 

Estamos nas redes sociais Facebook https://www.facebook.com/in.xurga/      Twitter  @DeExerce

 

   

    

EXERCEDEMULLER

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS de GALICIA POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com


contador de visitas

pagina web gratis