LA NEUROLOGIA FETA FÀCIL

pel Dr. Jordi González Menacho

He anat al neuròleg perquè tinc mals de cap i… m’ha fet fer cosses molt rares, com tocar-me la punta del nas amb el dit, m’ha fet pessigoies als peus amb un troç de fusta, m’ha picat amb un martell a braços i cames… M’han pres el pél?

NO. L’exploració neurològica és la eina més potent que te un neuròleg, juntament amb la pròpia entrevista amb el malalt, per determinar si aquest pateix o no alguna malaltia neurològica estructural. Fins i tot en casos en que les proves de neuroimatge són normals hi poden haver dades de l’exploració neurològica que indiquen la pressència d’una anomalia a alguna part del cervell.

 

QUINA UTILITAT TE, DONCS L’EXPLORACIÓ NEUROLÒGICA?

Davant d’una entrevista ben feta al pacient, un neuròleg expert és capaç de confirmar o descartar anomalies del sistema nerviós amb una fiabilitat altísima. En casos en que l’exploració és clarament anormal el neuròleg fiarà la seva actuació a aquesta dada, més enllà del resultat aparentment normal que pugui obtenir-se a un exàmen neuroradiològic. Tanmateix, serveix per dirigir el focus al que s’han de dirigir les proves complementàries a practicar i el tipus mateix d’examen a triar. Per una altra banda, una exploració neurològica ben feta és capaç d’excloure malaltia estructural en aquells casos en que per diferents motius –interessos econòmics, guanys personals, etc- algunes persones afirmen tenir símptomes que no corresponen a la realitat: un neuròleg expert pot ser capaç de detectar en molt poc temps (minuts) falses dificultats neurològiques en aquells casos en que algunes persones cerquen l’obtenció de determinats beneficis sense que hi hagi causa real.

 

QUIN SIGNIFICAT TENEN CADASCUNA DE LES PARTS DE L’EXPLORACIÓ NEUROLÒGICA?

Cada part de l’exàmen del malalt informa del funcionament d’una part –o unes poques- específica del sistema nerviós. La suma de la valoració de les diferents parts de l’exploració permet valorar la funció global del sistema nerviós. Hi ha maniobres que valoren aspectes referents als sistemes motors –la força-, la sensibilitat, la coordinació dels moviments, el llenguatge, la vissió, la motilitat dels ulls, la memòria, el comportament, el control de funcions vegetatives, el patiment de dolor…

   

Quan dura una exploració neurològica?

Això depen dels símptomes del pacient. Pot ser molt breu o força llarga, en funció del que explica el malalt i de les troballes que van apareixent a la pròpia exploració.

 

M’HA VISITAT EL NEURÒLEG PERÒ CREC QUE APENES M’HA EXPLORAT.

NO ho cregui. L’exploració neurològica per part d’un professional amb experiència comença des del mateix moment en que vostè entra per la porta de la consulta o arriba ell a la seva habitació. La forma en que vosté parla, es comporta, com seu a la cadira, les cosses que fa ique deixa de fer, cap a ón mira, com ho fa, com respon a les seves preguntes, com respira, la seva suoració, el seu to de veu, la seva forma de caminar…totes aquestes dades i moltes més són immediatament observades i analitzades quan un neuròleg està ben entrenat i sap què ha de valorar, i donen una amplísima informació que vosté potser ni imaginarà. La resta de dades que necessiti les obtindrà quan sigui necessari aplicant algunes maniobres específiques que no es poden fer des de darrera de la cadira.

 

Si tinc una exploració neurològica normal puc tenir una malaltia neurològica?

Si, donat que no totes les malalties del sistema nerviós són degudes, sortossament, a lesions establertes al mateix. Per exemple, un pacient que pateix migranyes o epilèpsia pot tenir perfectament una exploració neurològica normal.

 

Si tincalguna dada de l’exploració neurològica anormal confirma que sense dubte tinc una malaltia neurològica?

La sola pressència d’una dada anormal aïllada a l’exploració no implica per se la pressència obligatòria d’una lessió; el valor que tindrà depen fonamentalment del contexte del pacient: quins símptomes pateix. Però si aquestes anomalies trobades durant l’exàmen del pacient són congruents entre elles mateixes i amb les dades obtingudes a l’entrevista, és altament probable que aquesta persona estigui patint alguna mena d’alteració neurològica.

 

QUAN ES TRIGA EN APRENDRE A FER UNA EXPLORACIÓ NEUROLÒGICA COMPLERTA?

No s’acaba mai. Els neuròlegs obtenen el seu títol d’especialista al cap de 4 anys de cursar els estudis i feina corresponents segons el plà actual de la Comissió d’Especialitats. Amb aquest entrenament es considera que s’han assolit les eïnes suficients per entendre els problemes neurològics dels pacients, encara que és realment l’experiènciap erllongada i autocriticada al llarg dels anys la que acaba de polir i expandir la fiabilitat de les exploracions fetes pels professionals.
Enviar emailcontador de visitas