LA NEUROLOGIA FETA FÀCIL

pel Dr. Jordi González Menacho

L'ictus és una de les causes principals de mortalitat i de discapacitat al món occidental. Cada any moltes persones al nostre païs pateixen un ictus, i es calcula que al 2007 van morir 59 millons de persones a tot el mon per aquesta causa. Segons dades de 2002, a Catalunya van morir 92 homes i 119 dones per cada 100.000 habitants a causa d'un ictus, en la població major de 24 anys; i cada any apareixien 218 nous cassos per cada 100.000 habitants.

La persona que pateix un ictus generalment el que pateix realment és la complicació d'una altra malaltia. Dit d'una altra manera, l'ictus és la conseqüència final de factors molt diversos que són capaços de provocar finalment que una artèria o una vena del cervell es taponi o es trenqui, lesionant així parts concretes de l'encéfal (veure la pestanya 'TERMINOLOGIA' per aclarir aquests termes). Així, la pressió arterial elevada, el sucre, el colesterol, l'àcid úric, les arrítmies del cor, el tabaquisme, l'alcoholisme, l'obessitat, el sedentarisme i molts altres factors són capaços d'alterar l'estructura de les parets arterials i venoses de manera que amb el pas dels anys -generalment- un d'aquests vasos alterats es trenca o es tapona i llavors, de sobte, ens adonem que una part del nostre cervell no funciona.
En resum: si algun conegut de vosté, o vosté mateix, ha patit un ictus, amb tota seguretat els processos que l'han provocat van iniciar-se fa molt temps.

Com la majoria de factors que afavoreixen l'aparició d'un ictus precissa de temps per fer el seu efecte, detectar-los a temps és la millor manera d'evitar desastres futurs. Alguns d'aquests factors no són modificables (sexe, edat), però d'altres sí: tabaquisme, alcoholisme, obessitat, control de la tensió i del colesterol, etc. Així, s'ha demostrat que el control d'aquests FACTORS DE RISC CEREBROVASCULARS és la millor manera de previndre l'aparició d'un ictus.

Tothom està expossat a la possibilitat de patir un ictus. No hi ha forma de saber si un ho patirà o no, de tal manera que el millor que podem fer és seguir un perfil de vida saludable, amb esport físic regular, dieta mediterrània no excessiva, evitar tòxics...

I COM PUC SABER SI ESTIC PATINT UN ICTUS?
Davant de qualsevol episodi de pèrdua de la vissió sobtada per un costat del camp visual, pèrdua de la capacitat de parlar normal de la persona, i/o pèrdua de la sensibilitat o força d'un costat del cos -i insisteixo: l'aparició SOBTADA d'aquests dèficits- han de fer plantejar la possibilirat que estigui patint un ictus. Alguns episodis d'ictus poden presentar-se de maneres diferents, però les expossades abans haurien de ser considerades sempre com avís d'un ictus.

QUÈ HAIG DE FER SI ESTIC PATINT UN ICTUS?
Avissar al telèfon d'emergències (112) immediatament, sempre que notem els símptomes des de fa poques hores. Si fa més d'un dia hem d'acudir al metge encara que la urgència serà relativa: la possibilitat de tractaments efectius per eliminar les conseqüències de l'ictus desapareix si han passat més de 4.5 hores o en alguns casos 12 hores.

JA VAIG PATIR UN ICTUS, M'HAN DONAT D'ALTA DE L'HOSPITAL... I ARA QUÈ?
Cal considerar que a partir d'un primer episodi d'ictus moltes coses haurien de canviar si volen millorar les expectatives per la nostra vida. A banda dels controls mèdics pertinents -que sovint recauran en el metge de família, qui vigilarà els factors de risc cerebrovascular- i de la dieta i si és possible l'exercisi físic regular, cal considerar algunes preguntes que moltes persones es fan en aquesta situació. Cal ser molt prudent abans de tornar a conduïr: aquest és un tema sobre el que el seu neuròleg hauria d'informar-li, perquè certes limitacions causades pels ictus poden desaconsellar la normal conducció de vehicles a motor; en quan a les relacions sexuals, i la pràctica esportiva, dependrà de les limitacions físiques de cada persona i de factors que el seu neuròleg valorarà.

PUC TORNAR A TENIR UN ALTRE ICTUS DESPRÉS DEL PRIMER?
SI. El fet d'haver patit un ictus és, en sí mateix, un factor de risc que augmenta la probabilitat de tornar a tenir un altre episodi, donat que la seva pressència ens ha informat que l'arbre vascular, les artèries i venes del nostre cervell, està prou danyat com perquè alguna d'elles s'hago lesionat. I si ho ha fet una... pot tornar a passar. Cal, per això, extremar les precaucions. El risc o probabilitat amb que patirà un altre episodi depen principalment de l'activitat dels seus factors de risc vascular: si continua sense controlar la pressió o el sucre o el colesterol, si no redueix el pes en cas de sobrepés, si continua fumant o bebent... te més paperetes per tornar a 'guanyar el premi' que si elimina aquests factors. I recordi que no sempre que apareix un ictus morirà la persona: sovint el que passa és que queden seqüel·les greus. AIxí, doncs millor cuidar-se... 

Enviar emailcontador de visitas