Llicències d'Activitats i Obertura d'Establiments,

Legalització i Tramitació d'Instal·lacions i
Execució i Direcció d'Obres


menu
VNG Enginyeria desenvolupa tasques molt diverses en els sectors de la construcció, l'edificació i la indústria. Realitzem tot tipus de Projectes, Llicències, Càlculs d'Estructures, Direccions d'Obra, Projectes d'Enginyeria Industrial, Construccions, Reformes i Rehabilitacions, Legalització d'Instal·lacions, Fitxes Tècniques Reduïdes, Certificats Energètics, etc.

La nostra filosofia és oferir uns serveis de qualitat amb les solucions tècniques i econòmiques més adequades a cada projecte, en els terminis més ajustats que el client necessiti i a uns preus altament competitius.

Un alt grau d'autoexigència, la minuciositat en l'elaboració de cada projecte i cada detall, la formació contínua i la millora del sistema productiu, són garantia de qualitat dels nostres treballs.

Creiem en les nostres possibilitats i el nostre principal objectiu és aconseguir el màxim grau de satisfacció per part dels nostres clients.
   www.vng-enginyeria.webs.tl   - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 931 289 821 - vng.enginyeria@gmail.com

contador de visitas


Lllicències d'Activitats Annex I, II i III - Llicències d'Obertura d'Establiments - Legalització d'Instal·lacions de Baixa Tensió - Legalització d'Instal·lacions de Climatització i Calefacció - Legalitzacions d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica - Plans d'Emergència i Autoprotecció d'Establiments Industrials i d'Hosteleria - Projectes Constructius de Naus Industrials (Prefabricades, Metàl·liques o mixtes) - Projectes de Reforma i Rehabilitació - Permís d'Abocaments d'Aigües Residuals - Càlculs d'Estructures Industrials - Legalització d'Instal·lacions de Ventilació i Extracció en Aparcaments Privats i Públics d'Automòbils - Legalització d'Instal·lacions Contra Incendis - Fitxes Tècniques Reduïdes - Legalització d'Establiments d'Hosteleria - Estudis Bàsics de Seguretat i Salut - Memòries Tècniques de Disseny - Informe d'Idoneïtat Tècnica Ajuntament de Barcelona - Certificacions Energètiques - CE3X